वार्ड न. १०

वडा अध्यक्ष : श्री पदम बहादुर थापा

मो. ९८५७०३७३७४

वडा सचिव : श्री झबिन्द्र थापा

मो. ९८४७०७२६६५

Email: 
butwalsubmetro10@gmail.com