वार्ड न. ११

वडा अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र क्षेत्री

मो. ९८५७०३७४४०

सचिव : श्री टिका कुमारी भण्डारी

मो. ९८५७०५८९२६

Email: 
butwalsubmetro11@gmail.com