वार्ड न. १३

वडा अध्यक्ष : श्री नारायण प्रसाद पुन

मो. ९८५७०२६८८८

सचिव : भरत कुमार काउचा

मो. ९८०४४६९१९७

Email: 
butwalsubmetro13@gmail.com
Phone: 
071-445095