वार्ड न. १९

वडा अध्यक्ष : श्री हिम बहादुर खत्री

मो. ९८०७५१७१५६

सचिव : वलराम काफ्ले

मो. ९८५७०३६२५९

Email: 
butwalsubmetro19@gmail.com
Phone: 
071-620119