वार्ड न. २

वडा अधक्ष्य: श्री रमेश प्रसाद नेपाल

मो. - ९८५७०३९४९५

वडा सचिब - श्री बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ

मो. - ९८६७७१४३०७

Email: 
butwalsubmetro2@gmail.com
Phone: 
071-544704