वार्ड न. ३

वार्ड अधक्ष्य - श्री लाल प्रसाद बस्याल

मो.- ९८५७०२५१२९

वार्ड  सचिब - श्री दिल बहादुर श्रेष्ठ

मो. -९८४७०३७१६३

 

Email: 
butwalsubmetro3@gmail.com
Phone: 
071-544705