वार्ड न. ८

वडा अध्यक्ष : श्री भिम बहादुर श्रेष्ठ

मो. ९८५७०५९१४१

वडा सचिव: श्री नरायण प्रसाद ज्ञवाली

मो. ९८४७०२६४९९

Email: 
butwalsubmetro8@gmail.com