समाचार

बुटवल उप–महानगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५/११/२८, २९ र ३० गते लिइएको अन्तरवार्ता परीक्षामा देहायका विज्ञापनका देहायका उम्मेदवारहरु (करार सेवा) का पदहरु क्रमशः हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, अनमी, अहेब र एक्सरे टेक्निसियन पदको क्जयचतष्कित तथा अन्तरवार्ता समेतबाट योग्यताव्रmमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु छनौट भएको हुँदा पदपू

सूचना

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन इकाई समिति

 बुटवल उप महानगरपालिकाको अनुरोध

नक्सा शाखाको सूचना

आदरणीय नगरवासी सेवाग्राही महानुभावहरु