समाचार

कक्षा ११ को छात्रवृत्ति सम्बन्धमा

श्री बुटवल उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरु

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित आयोजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतका एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्माण हुने फोहर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी निर्माण एवं विस्तार, बुटवल वडा नं ८,९,१० र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सुधार, बुटवल अटो भिलेजका सम्बन्धमा मिति २०७२/११/२० गते बु

आ.व. ०७३/०७४ का लागि नगर परिषद सम्पन्न

मिति २०७२/०९/२६ गतेका दिन बुटवल उप-महानगरपालिकाको सभाकक्षमा कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव बहादुर खड्काज्युको अध्यक्षतामा यस उप-महानगरपालिकाको आ.व.