समाचार

शैक्षिक विकास महाशाखा

२०७६ बैशाख मसान्तसम्मको विद्यार्थी विवरण २०७६/०२/१५ गते भित्र निम्नानुसार फर्म भरि बुझाउनु हुन

कृषि अनुदानको निर्णयको बारे

प्रस्तुत विसयमा मिति २०७५/१२/२६ गते बसेको बुटवल उप-महानगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ |

 

बुटवल उप–महानगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५/११/२८, २९ र ३० गते लिइएको अन्तरवार्ता परीक्षामा देहायका विज्ञापनका देहायका उम्मेदवारहरु (करार सेवा) का पदहरु क्रमशः हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, अनमी, अहेब र एक्सरे टेक्निसियन पदको क्जयचतष्कित तथा अन्तरवार्ता समेतबाट योग्यताव्रmमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु छनौट भएको हुँदा पदपू

सूचना

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन इकाई समिति

 बुटवल उप महानगरपालिकाको अनुरोध