फोहरमैला व्यवस्थापन

फोहरमैला व्यवस्थापन

उद्देश्य

 • दैनिक रुपमा नगर क्षेत्रको सरसफाई गर्ने ।

 • फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा नगरवासीलाई संलग्न गराउने ।

 • नगरलाई हरियाली र सुन्दर बनाउन पार्कहरुको निर्माण, वृक्षारोपण र संरक्षण गर्ने ।

 • छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने ।

 • वेवारिशे लास तथा मृत पशु सदगत गर्ने ।

 • चेतनामूलक तथा शिक्षमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

 • घर-घरबाट निस्कने फोहरमैला घर-घरमा नै व्यवस्थापन गर्ने वा जैविक फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने र अजैविक फोहर पुनः प्रयोग गर्न उत्प्रेरण जगाउने ।

 • जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने ।

फोहरको संकलन

उप-महानगरपालिकाले नगरलाई सफा, स्वच्छ र सुन्दर बनाउन सडकबाट र घर-घरबाट नै फोहरमैलाको संकलन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

उप-महानगरपालिकामा कार्यरत सफाईकर्मीहरुले दैनिक रुपमा विहान ५ बजेदेखी ८ बजेसम्म र दिउसो १ बजेदेखी ५ बजेसम्म सडक, नालीहरु सफा गरी, झाडु लगाई संकलन गरी फोहर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भईरहेको छ। उप-महानगरपालिकाले सघन सरसफाई योजना कार्यान्वयन समिति गठन गरी समिति मार्फत वडा नम्बर ८,९,१० को सबै क्षेत्रहरुका प्रत्येक घर पसलहरुमा १/१ थान बाल्टी वितरण गरी दैनिक रुपमा घर पसलबाट निस्कने फोहरमैला संकलन गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने स्थलसम्म ढुवानी गर्ने कार्य गरेको छ। यसैगरि अन्य ८ वटा सामुदायिक समितिहरुले घरघरबाट फोहर संकलन गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। सबै सामुदायिक समितिहरु र निजि क्षेत्र भित्रबाट फोहर संकलन संगै फोहर व्यवस्थापनमा लाग्ने सेवा शुल्कसमेत संकलन गर्दै आइरहेका छन्।

त्यसै गरी फोहर घरघरबाट संकलन गरेवापत प्रत्येक घर पसलबाट न्युनतम मासिक रु ६०।- र व्यवसायको हकमा व्यवसायको प्रकृति र फोहरको मात्रा हेरी सेवा शुल्क उठाउने गरेको छ ।त्यसैगरी बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. १ देखी वडा नं. ७ सम्मको सरसफाई कार्य आ. व. २०६८/०६९ देखी सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्र मार्फत फोहर व्यवस्थापन भैरहेको छ।

फोहरको अवस्था

बुटवल उप-महानगरपालिकामा हाल विभिन्न श्रोतहरुबाट जस्तै- घर-घरबाट, पसलबाट कलकारखानाबाट हाटबजारबाट, सडक, नाली, ढल, क्लिनिक, अस्पताल र अन्य श्रोतबाट निम्न अनुसारको फोहर उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रकार
मात्रा
दैनिक उत्पादन हुने फोहर ५० टन
जैविक फोहर ७० प्रतिशत
अजैविक फोहर ३० प्रतिशत
दैनिक सरसफाई हुने क्षेत्र करिव ४० कि.मि

 

कर्मचारी संख्या

बुटवल उप-महानगरपालिका कार्यालयबाट नगरक्षेत्रको फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि ३५ जना कर्मचारी खटिएका छन् भने सामुदायिक समितिहरु र निजि क्षेत्रहरुबाट ३५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

तपाईले गर्न सक्ने कार्यहरु

 • आफ्नो घर बगैचाको जैविक फोहरलाई घरमा नै कम्पोष्ट गरी मल बनाऔं ।

 • अजैविक फोहरहरु जस्तै- प्लाष्टिक, कागज, शिशी आदिलाई नजिकैको कवाड केन्द्रमा लगि वेच्ने गरौं ।

 • किनमेल गर्न बजार जाँदा प्लाष्टिक झोलाको सट्टा कपडाको झोला प्रयोग गरौं ।

 • नगरपालिका तथा सामुदायिक समुहहरुले सञ्चालन गरेका वातावरणीय तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई सक्रिय रुपले समर्थन गरी सहभागी बनौं ।

 • आफ्नो घर वरीपरी रुख विरुवा रोपौं र त्यसको संरक्षण गरौं ।

 • आफ्नो सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र स्याहार गरौं ।

 • एकपल्ट सोचौं म समस्याको कारक हुँ या समाधानको।