FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित आयोजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतका एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्माण हुने फोहर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी निर्माण एवं विस्तार, बुटवल वडा नं ८,९,१० र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सुधार, बुटवल अटो भिलेजका सम्बन्धमा मिति २०७२/११/२० गते बुटवल उप-महानगरपालिका र नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजनाहरुका सम्बन्धमा विषयविज्ञद्वारा प्रस्तुतीकरण भयो र पत्रकारहरुद्वारा उठाइएका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुमाथि विषयविज्ञ, कार्यकारी अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतबाट प्रष्ट्याउने कार्य सम्पन्न भयो।

Show on Slider: 
1