ग्यालरी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजन कुमार विसी ज्यू को स्वागत कार्यक्रम

प्रमुख शिवराज सुवेदी द्वारा नेपाल नगरपालिका संघबाट प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट नगरपालिकाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी द्वारा जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्दै ।