FAQs Complain Problems

आ.व.२०७८-०७९ मा प्रकाशित राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

आ.व.२०७८-०७९ मा प्रकाशित राजपत्र

  क्र.स. विषय लिंक
 १  बिनियोजन ऐन २०७८  
 २  सहकारी नियमावली २०७८  
 ३  कृषियोग्य भुमि व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८  
 ४  आर्थिक कार्यविधि संचालन निर्देशिका २०७८  

नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७८  

 
युवा विकास कार्यविधि २०७८   
पशुबधशाला संचालन र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८   
श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८   
Show on Slider: 
1