FAQs Complain Problems

आ.व.२०७९-८० मा प्रकाशित राजपत्र

क्र.स  विषय                                                                                                                                            प्रमाणीकरण मिति  लिंक                     
१. आर्थिक ऐन २०७९ २०७९|०३|२४ डाउनलोड  
२. बिनियोजन ऐन २०७९ २०७९|०३|२४ डाउनलोड 
नीति तथा कार्यक्रम  २०७९ २०७९|०३|२३ डाउनलोड  
श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ २०७९|०९|२२ डाउनलोड
बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ (तेस्रो संशोधन) २०७९ २०७९|०९|२२ डाउनलोड
Show on Slider: 
1