FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ पहिलो डोज (Verocell) खोपको लागि १८ बर्ष पुगेका नागरिकले स्वैच्छिक आवेदन फारम भरि खोप लगाउन आउने सम्बन्धमा

Preregistration
18_Plus_Vaccination_Notice
Show on Slider: 
1