FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी एवं फायरमेन पदको करार सेवामा पदपूर्तिको लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी सूचना