FAQs Complain Problems

५  वर्ष  देखि ११ वर्ष उमेर समूहका लागि फाईजर खोप र १८ वर्ष माथिका नागरिकलाई भेरोसेल खोपको पहिलो, दोस्रो तथा बुष्टर डोज सम्बन्धी सूचना